Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Tak. Mimo że po zainstalowaniu otwór puszki skierowany jest w określoną stronę, można zmienić to ustawienie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w zaleceniach dotyczących instalacji.

(1131)

 Nie. Nowe podzespoły zatwierdzane są jako system i nie można stosować ich w innych konfiguracjach.

(1138)

Sploty i zakończenia można otwierać bez konieczności wymiany elementów. W przypadku ponownego zastosowania zakończenia E-150 na nowym przewodzie grzejnym, należy użyć nowej osłonki uszczelniającej.

(1067)

Termostaty, takie jak nowy RAYSTAT-EX-03, można podłączać bezpośrednio do puszki bez żadnych dodatkowych przyłączy (JBS) czy zmniejszania pojemności względem liczby elementów grzejnych (JBM). Przewody zasilające wychodzące z termostatów tego typu mogą działać jako przewody fazowe, zerowe oraz uziemiające. W przypadku zastosowania termostatów RAYSTAT-EX-02 lub im podobnych, które posiadają tylko jedno wejście, w puszkach należy zainstalować dodatkowe przyłącza WAGO. Potrzebne będą: jedno przyłącze fazowe (WAGO 284-691), jedno przyłącze uziemiające (WAGO 284-607) oraz jedna płytka końcowa (WAGO 284-318), które można zamówić u lokalnego dystrybutora osprzętu elektrycznego lub w formie zestawu oferowanego przez firmę Pentair Thermal Management (HWA-WAGO-TSTAT-KIT). Tego typu konstrukcję można zastosować do bezpośredniego włączania przy natężeniu nie przekraczającym 25A.

(1127)

W obu przypadkach instalacja jest bardzo prosta i została w sposób przejrzysty opisana w zaleceniach dotyczących instalacji. Należy pamiętać, że podzespoły łączy się na zimno, bez konieczności stosowania palnika ani pistoletu do klejenia na gorąco.

(1065)

W przypadku podzespołów JBS-100, JBM-100, E-100 oraz E-100-L należy wybrać odpowiedni uchwyt do rur z poniższej listy:   Dla rur o śr. od 20 do 47 mm (od 1/2" do 1 1/4") należy zastosować uchwyt PSE-047  Dla rur o śr. od 40 do 90 mm (od 1 1/4" do 3")  należy zastosować uchwyt PSE-090  Dla rur o śr. od 60 do 288 mm (od 2" do 10")  należy zastosować uchwyt PSE-280, z wyjątkiem podzespołu JBM-100, w przypadku którego należy zastosować uchwyt PSE-540.   Dla rur o śr. od 60 do 540 mm (od 2" do 20") należy zastosować uchwyt PSE-540 dla wszystkich zestawów. Powyższe rozmiary są aktualne zarówno w przypadku zastosowania dołączonej do zestawu złączki redukcyjnej dla rur o niewielkiej średnicy, jak i bez niej.

(1050)

Tak, pod warunkiem uwzględnienia określonych wymogów dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w takim przypadku.

(1231)

TAK.  Do tego celu dostarczamy uszczelnienie GL-38-M25-METAL (zamawiane oddzielnie).  Powyższe uszczelnienie kablowe może być stosowane w przypadku przewodów o średnicy zewnętrznej od 8,5 do 16 mm.

(1290)

TAK.  Czynnikami ograniczającymi są pojemność przełączeniowa wynosząca 16A oraz przekrój przewodów doprowadzenia mocy.

(1289)

Tak. Urządzenie MoniTrace 200N zapewnia doskonałe własności w zakresie sterowania dowolnym, właściwie zaprojektowanym systemem ogrzewania elektrycznego.

(1223)

Nie. Zatwierdzenie termostatów do użytku w obszarze niebezpiecznym zezwala na podłączanie wyłącznie jednego przewodu do jednego przyłącza.

(1294)

Tak, urządzenie TCONTROL-CONT-02 jest kompatybilne z większością czujników termoparowych, jak również obsługuje wejścia napięciowe i wejścia mA.

(1278)

Tak, każdy spośród 130 obwodów można odrębnie skonfigurować pod kątem liniowego sterowania czujnikami, sterowania względem temperatury otoczenia lub sterowania typu PASC.

(1256)

Tak, każdy spośród 130 obwodów można odrębnie skonfigurować pod kątem liniowego sterowania czujnikami, sterowania względem temperatury otoczenia lub sterowania typu PASC.

(1257)

Przewody grzejne KTV zatwierdzono do użytku w strefach niebezpiecznych Zone 1 i Zone 2, jak również Zone 21 i Zone 22, co potwierdzają certyfikaty PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/226°C(T2) IP66 T130°C, T195°C, T226°C - PTB 98 ATEX 1104 X) oraz Baseefa (II 2 GD EEx e II 226°C (T2) - BAS98ATEX2335X). Przewody KTV są zatwierdzone także przez VDE.

(1162)

Przewody grzejne BTV zatwierdzono do użytku w strefach niebezpiecznych Zone 1 i Zone 2, jak również Zone 21 i Zone 22, co potwierdzają certyfikaty PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T6 IP66 T80°C - PTB 98 ATEX 1102 X) oraz Baseefa (II 2 GD EEx e II T6 - BAS98ATEX2338X). Przewody BTV są zatwierdzone także przez VDE.

(1163)

Przewody grzejne QTVR zatwierdzono do użytku w strefach niebezpiecznych Zone 1 i Zone 2, jak również Zone 21 i Zone 22, co potwierdzają certyfikaty PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4 IP66 T130°C - PTB 98 ATEX 1103 X) oraz Baseefa (II 2 GD EEx e II T4- BAS98ATEX2337X). Przewody QTVR są zatwierdzone także przez VDE.

(1161)

Przewody grzejne XTV zatwierdzono do użytku w strefach niebezpiecznych Zone 1 i Zone 2, jak również Zone 21 i Zone 22, co potwierdzają certyfikaty PTB (II 2 G/D EEx e(m) II T4/T3/250°C(T2 IP66 T130°C, T195°C, T250°C - PTB 98 ATEX 1105 X) oraz Baseefa (II 2 GD EEx e II T3 i 240°C (T2) - BAS98ATEX2336X). Przewody XTV są zatwierdzone także przez VDE.

(1160)

BTV: T6; QTVR: T4; 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3: T3; 20XTV2-CT-T2: T2; KTV: T2. Klasyfikacje według Normy Europejskiej EN 50 014

(1159)

Inspired Solutions for a Changing World