Gwarancja

Instalatorzy Certyfikat PRO mogą zaoferować swoim klientom dłuższy okres gwarancyjny:

Elektryczne systemy ogrzewania podłogowego Raychem

Warranty - FH visual

Autoryzowani instalatorzy z licencją Certyfikat PRO są uprawnieni do udzielania 20-letniej, pełnej gwarancji producenta "Total Care" na systemy grzewcze oraz termostaty (standardowa gwarancja obejmuje 12 lat).

Total Care = kompleksowe działania gwarantujące zawsze ciepłą podłogę
Produkty wysokiej jakości zamontowane i sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka zapewnią użytkownikom komfort ciepłej podłogi. W rzadkich przypadkach gdy sysem jednak zawiedzie, producent nie tylko wymieni wadliwe urządzenie, ale również pokryje koszty ponownej instalacji oraz nowej posadzki w tym samym standardzie.

Pełny tekst gwarancji

  

Elektryczne systemy przeciwzamarzaniowe i przeciwoblodzeniowe

Autoryzowani instalatorzy z licencją Certyfikat PRO są uprawnieni do udzielania 12-letniej gwarancji producenta na systemy grzewcze (standardowa gwarancja obejmuje 10 lat) oraz 6-letniej gwarancji na urządzenia sterujące (standardowa gwarancja obejmuje 2 lata).

Warranty - Gutters

Jak uzyskać rozszerzoną gwarancję?

Aby instalacja została objęta rozszerzoną gwarancją, musi zostać wykonana przez instalatora z licencją Certyfikat PRO i zarejestrowana na naszej stronie internetowej. Instalację można zarejestrować tutaj.


Inspired Solutions for a Changing World