Zarządzanie projektem

Wszelkie usługi powinny być świadczone z zastosowaniem procedur zarządzania projektem. Dotyczy to projektów niezależnie od ich wielkości, a także usług obejmujących konserwację, takich jak audyty oraz interwencje awaryjne. Czynniki krytyczne, które należy kontrolować w trakcie projektu to koszt, czas, zasoby, przepływ informacji oraz jakość. Kontrolowanie tych czynników w sposób właściwy pozwala ograniczyć wszelkie zagrożenia.

Wszystkie centra serwisowe Pentair Thermal Management w Europie korzystają z takich samych procedur i używają identycznych systemów. Umożliwia to firmie efektywne świadczenie usług pożądanych przez klientów z jednoczesnym spełnieniem (a często również spełnieniem ze sporym zapasem) wymagań dotyczących terminu, jakości oraz budżetu.

W celu kontrolowania najbardziej istotnych czynników zostały wprowadzone następujące systemy i procedury:

Zarządzanie bezpieczeństwem

Wdrożenie kultury bezpieczeństwa oraz wszechstronnego systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) akredytowanego przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, takich jak SCC, VCA, OHSAS 18001 oraz ROSPA przyczyniło się do nadzwyczajnego wyniku firmy Pentair Thermal Management w zakresie bezpieczeństwa.

Zapewnienie jakości oraz kontrola jakości (QA/QC)

Firma Pentair Thermal Management opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000. Program QA/QC zapewnia wysoki poziom jakości wszystkich produktów, usług i systemów dostarczanych przez Pentair Thermal Management w połączeniu z wytycznymi osiągnięcia najniższych kosztów posiadania przez klienta.

Mechanizmy kontrolne projektu

Mechanizmy kontrolne projektu są trzonem każdego pomyślnie zakończonego projektu. Mechanizmy te pilnują, aby projekt nie wykraczał poza harmonogram lub budżet. Mechanizmy kontrolne projektu obejmują kontrolę kosztów, harmonogram projektu, kontrolę dokumentacji oraz informacji. Są one kluczowe dla efektywnego zarządzania projektem.

Organizacja

Nasze lokalne biura projektowe na terenie Europy mogące świadczyć funkcje zarządzania projektem oraz projektowania nie tylko mogą szybko odpowiedzieć na zapotrzebowania projektowe (np. wyjaśnienia do przetargów, dyskusje techniczne, spotkania postępowe itp.), ale również posiadają wiedzę o lokalnej kulturze, języku, specyfikacjach oraz potrzebach biznesowych.

Inspired Solutions for a Changing World