Rozruch i uruchomienie

Wykonujemy rozruch systemu zarządzania ogrzewaniem w celu sprawdzenia poprawności instalacji oraz pracy systemu przed przekazaniem go użytkownikowi końcowemu. Firma Pentair opracowała system testowania oraz procedurę rozruchu zarządzaną przez Plan inspekcji i testu (ITP), który zapewnia pełen wgląd w stan badanych obwodów.

Zespół rozruchowy firmy Pentair Thermal Management potwierdza, że:
  • wszystkie systemy HMS zostały przetestowane i są gotowe do pracy.
  • wszystkie prace izolacyjne zostały sprawdzone (za pomocą oceny wizualnej oraz technologii podczerwieni) i zatwierdzone.
  • wszystkie rejestry inspekcji i testów (ITR) dla paneli rozdzielczych oraz poszczególnych obwodów grzejnych zostały szczegółowo wypełnione i przekazane użytkownikowi końcowemu.
  • zostały zarejestrowane warunki powykonawcze

Inspired Solutions for a Changing World