Utrzymanie przepływu

Firma Pentair Thermal Management oferuje systemy ogrzewania odwiertów jako narzędzie zapewniające przepływ/umożliwiające wtórne wydobycie ropy naftowej poprawiające/ułatwiające produkcję, eliminujące przestoje oraz przedłużające czas eksploatacji złoża.

Ogrzewanie odwiertów - Kompleksowe podejście obejmujące system zarządzania ogrzewaniem

Systemy ogrzewania odwiertów są dostarczane w postaci kompleksowego systemu, którego zadaniem jest zapewnienie przepływu i/lub zwiększenie przepływu w cyklu produkcyjnym. Elektryczne przewody grzejne są wprowadzane bezpośrednio do złoża, zapewniając ciągły dopływ ciepła w jego strefie.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Typowy system składa się z:

 • Przewodu grzejnego
 • Przewodu pompy zanurzeniowej
 • Podłączenia zasilania oraz zestawów zakończeniowych
 • Systemów mocujących
 • Wskaźników temperatury
 • Złącz do głowicy odwiertu
 • Wyposażenia sterującego i monitorującego zamontowanego na powierzchni
Ogrzewanie dna odwiertu pozwala dostarczyć ciepło bezpośrednio do strefy złoża

Wydobycie znajdującej się w złożu ropy o bardzo wysokiej lepkości jest utrudnione przez brak możliwości przepływu. Ogrzewanie odwiertu to metoda precyzyjnego dostarczenia ciepła bezpośrednio do strefy złoża.

 • Dzięki tej precyzji elektryczne ogrzewanie dna odwiertu jest doskonałym rozwiązaniem intensyfikacji wydobycia ciężkich frakcji ropy naftowej oraz asfaltu oraz wydobycia ze złóż o dużej zawartości parafin.
 • Zastosowania ogrzewania dna odwiertu obejmują zarówno pionowe, jak i poziome odwierty.
Zapewnienie przepływu poprzez ciągłe dostarczanie energii cieplnej

Systemy ogrzewania odwiertów poprzez ciągłe dostarczanie ciepła pomagają uniknąć kosztownych przestojów związanych z zablokowaniem odwiertu przez parafinę, hydrat lub ciężkie frakcje .

Ropa naftowa to mieszanina węglowodorów takich jak węglowodory nasycone, węglowodory aromatyczne, pochodne naftenów, żywice oraz asfalteny. Z tych wszystkich rodzajów węglowodorów, węglowodory nasycone (parafiny) o wysokiej masie cząsteczkowej (np. woski) oraz asfalteny mogą być źródłem utrudnień przy wydobyciu i transporcie ropy naftowej ze złoża do chłodniejszej głowicy odwiertu.

Dodatkowo wychładzanie ropy i gazu w trakcie przepływu ze złoża do rury produkcyjnej może być przyczyną różnych problemów.  

 • Poniżej pewnej temperatury, zwanej jako temperatura pojawiania się wosku (WAT, Wax Appearance Temperature), z fazy ciekłej zaczynają się wytrącać cząsteczki wosku. Poniżej temperatury WAT wzrasta lepkość ropy, na powierzchni rury wydobywczej osadza się wosk, co prowadzi do zmniejszenia szybkości wydobycia i ostatecznie do zablokowania przepływu.
Usługi zapewniające zintegrowane rozwiązanie wydobycia ropy naftowej
 • Projektowanie
 • Instalacja

Łącząc nasze produkty z usługami inżynieryjnymi i montażowymi, klient otrzymuje pełne rozwiązanie przeznaczone do wydobycia ropy naftowej, będące zaplanowanym i optymalnie wykonanym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS).


Produkty

Inspired Solutions for a Changing World